Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  05-09-2562

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๔ ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
.
ภายในงานจะได้พบกับร้านค้า จำหน่ายสินค้าโอทอป รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์มาจำหน่ายให้แก่ทุกท่านตลอดทั้งวัน กว่า ๔๐ ร้านค้า บริเวณด้านหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
.
ภาคเช้า 
– พิธีทำบุญตักบาตร
– กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
.
ภาคบ่าย
– กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
– ชมภาพยนตร์สั้น “Spirit of Phutai”
– ชมแฟชั่นโชว์ ชุด “Wonder of Thai Fabric”
– การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ วัยรุ่นกับผ้าพื้นเมือง
– การประกวดหนังสั้น หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา
– การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัว ข้อผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม
– การประกวดประเภทผ้าแพรมนผู้ไทยกาฬสินธุ์  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563 
  ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching)  
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563

     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
     ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์